Dinamika fluida

Arhimedov zakon – Sila potiska:

Tajna sportskih poteza - Magnusov efekat

Želeli bi da umete da zakucate u odbojci, košarci, fudbalu ili stonom tenisu? Fizika Magnusovog efekta je ključ tajnih poteza svetskih sportista.

Magnusov efekat je pojava koja nastaje kada telo rotira u struji fluida, a posledica je Bernulijeve jednačine. Hajnrih Gustav Magnus (1802. – 1870) je prvi uočio i opisao ovu pojavu.

Na telo koje rotira u struji fluida deluje sila koja je normalna na osu rotacije tela, a nastaje kao posledica razlike pritisaka na gornjoj i donjoj strani tela.

Primena Bernulijeve jednačine:

Isprobajte sami u virtualnoj laboratoriji: