Phyphox -Physical Phone Experiments

Pretvorite vaš telefon u "laboratoriju u džepu"

Da li ste znali da nosite 3D magnetometar? Da možete koristiti svoj telefon kao klatno za merenje Zemljinog gravitacionog ubrzanja? Da možete pretvoriti svoj telefon u sonar?

Phyphox vam daje pristup senzorima vašeg telefona ili direktno ili kroz eksperimente spremne za igru, koji analiziraju vaše podatke i omogućuju vam da izvezete sirove podatke zajedno sa rezultatima za dalju analizu. Možete čak i definisati sopstvene eksperimente na phyphox.org i podeliti ih sa kolegama, studentima i prijateljima. Od sada i na srpskom jeziku!

Nemorate imati laboratoriju u učionici da biste eksperimentisali.

Moguće opcije:
– Izbor predefinisanih eksperimenata. Samo pritisnite “pokreni” za početak.
– Izvezite podatke u širok opseg formata
– Daljinsko upravljanje eksperimentom putem veb interfejsa sa bilo kog računara na istoj mreži kao i vašeg telefona. Nema potrebe da instalirate ništa na tim računarima – sve što vam je potrebno je internet veb pretraživač.
– Definišite sopstvene eksperimente tako što ćete izabrati ulaze senzora, definisati korake analize i kreirati prikaze kao interfejs koristeći naš veb-editor (http://phyphox.org/editor). Analiza se može sastojati samo od dodavanja dve vrednosti ili korišćenja naprednih metoda kao što su Furijeove transformacije i unakrsna korelacija. Nudimo kompletan alat za analizu funkcija.

Podržani senzori:

 • Akcelerometar (merač brzine)
 • Magnetometar
 • Žiroskop
 • Intenzitet svetlosti
 • Pritisak
 • Mikrofon
 • Blizina
 • GPS

                            * Neki senzori nisu prisutni na svakom telefonu.

Izvozni formati:

 • CSV (vrednosti razdvojene zarezom)
 • CSV (vrednosti odvojene tabulatorom)
 • Excel

Internet: omogućava pristup Phyphox mreži, koji je potreban za učitavanje eksperimenata iz onlajn resursa ili kada se koristi udaljeni pristup. Oba se izvršavaju samo kada to zahteva korisnik i nema drugih podataka.
Bluetooth: Koristi se za pristup spoljnim senzorima.
Čitanje eksterne memorije: Ova opcija je možda potrebna prilikom otvaranja eksperimenta koji se čuva na uređaju.
Snimanje zvuka: Potrebno je koristiti mikrofon u eksperimentima.
Lokacija: Koristi se za pristup GPS-u za eksperimente zasnovane na lokaciji.

Ova aplikacija razvijena je na Drugom institutu za fiziku A na Univerzitetu RVTH Aachen, Nemačka. Ambasador za Srbiju je prof. Marina Dorocki.

Kratko uputstvo i primeri učeničkih eksperimenata