Predmet izučavanja fizike

 

Predmet izučavanja fizike u najširem smislu je priroda i njene pojave. Reč  fizika potiče od grčke reči fizis što znači priroda.  

Mapa fizike

 Fizika se može podeliti u tri oblasti: klasična mehanika, kvantna mehanika i relativistička mehanika. Izaberite oblast koju želite i pođite na krstarenje zakonima prirode sa nama. Prvo pogledajte interesantan video:

Teorija svega

Da li ste znali da samo četiri sile prirode pokreću sve na svetu? Tu fantastičnu četvorku čine: gravitaciona sila, elektromagnetna sila, slaba i jaka nuklearna sila.