Hidraulične mašine

Pritisak u zatvorenim tečnostima naziva se HIDRAULIČNI PRITISAK , koji se primenjuje u hidrauličnim mašinama kao što su hidraulične kočnice, hidraulične prese, hidraulične dizalice, hidraulična protetička pomagala i mnoge druge. Hidraulični sistem koristi nestišljivu tečnost kao svoj fluid, a ne komprimovani gas. U zavisnosti od toga da li se energija oduzima ili predaju fluidu, razlikuju se:

 • Radne hidraulicne mašine (energija se predaje fluidu).
 • Motorne hidraulične mašine (energija se oduzima od fluida i pretvara u mehaničku energiju).
 • Kombinovane hidraulične mašine (pretvaraju i hidrauličku u mehaničku energiju, a i obrnuto).

Hidraulična presa i princip rada

Hidraulička presa omogućava da se primenjena sila (F1) duž nekog puta pretvori u veću silu (F2)  onoliko puta koliko je površina gonjenog hidrauličkog cilindra (A2) veća od površine pogonskog hidrauličkog cilindra (A1). 

Hidraulične presa radi na osnovu Paskalovog zakona, koji glasi:
Spoljašnji pritisak se kroz fluide prenosi podjednako u svim pravcima.

Projekat izrade hidraulične prese:​

Potreban materijal:

 • Karton ili drvo
 • 6 špriceva
 • Cevčica za infuziju
 • Papir
 • Lepak
 • Makaze
 • Tempere
 • Limenka

Projekat izrade hidraulične mašine za dizanje tereta:

Potreban materijal:

 • Karton
 • Makaze
 • Skalpel
 • Pistolj za lepak
 • Čačkalice i slamčice

Evo kako je nama ispalo: