Kretanje - kinematika

Uvod u kinematiku

  • Materijalna tačka je telo čiji se oblik i dimenzije u datom kretanju mogu zanemariti. Na primer ptica koja leti od Evrope do Australije.
  • Koordinatni sistem sa referentnim telom kojem je pridružen, naziva se sistem referencije ili referentni sitem.

  • Putanja je linija koju materijalna tačka opisuje u toku kretanja.

  • RAVNOMERNO KRETANJE je kretanje pri kojem telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi jednaka rastojanja duž putanja prizvoljnog oblika.

  • NERAVNOMERNO KRETANJE je kretanje pri kojem telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi različita rastojanja duž putanja prizvoljnog oblika.

Odredite kako se kreću plavi i crveni automobil:

Kakvo kretanje se dešava u sledeća 3 slučaja?

Obratite pažnju na grafike zavisnosti položaja, brzine i ubrzanja od vremena.

Linijska brzina

Brzina kod ravnomernog pravolinijskog kretanja jednaka je pređenom putu za određeno vreme :-).

Ako imamo ubrzano kretanje, stvari se malčice komplikuju, te brzinu moramo računati po jednačini v=vo+at, baš kao što nam Kozmo kaže :-).

Kretanje u gravitacionom polju: slobodan pad, vertikalni i horizontalni hitac i kosi hitac

Da ponovimo

Razlikujemo 4 vrste kretanja u gravitacionom polju:

  1. Slobodan pad
  2. Hitac naviše
  3. Horizontalni hitac
  4. Kosi hitac

Neka vas Miki na formule podseti:

 

 

 

 

Čeoni sudar je najopasniji sudar. Šta misliš zašto? Zato što se tada brzine sabiraju!

Neka te Minion podseti kako se sabiraju brzine, kada se oduzimaju a ada sabiraju.

Verovatno ste bacali aviončiće kada ste bili mali. Pokušajte pomoću PhET simulacije da pogodite metu ispaljivanjem topa. Primenite znanje o kosom hicu 🙂 .

Igrajte se sa šetačem i naučite crtanje kinematičkih grafika

Naučite kružno kretanje pomoću bubamare na ringišpilu​

Kružno kretanje

Čim se telo ne kreće pravolinijski ono poseduje normalno ubrzanje (setite se prvog Njutnovog zakona: svako telo teži da zadrži stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga druga sila ili telo ne primora da to stanje promeni), tako i kada se telo kreće ravnomerno kružno, ono idalje ima normalno ubrzanje. U slučaju da se kreće ravnomerno ubrzano po krugu, tada telo dobija i tangencijano ubrzanje. 

Veza između ugaonih i linijskih fizičkih veličina

Phyphox app

Iskoristite senzore u vašem mobilnom telefonu da izmerite centripetalno ubrzanje. Takođe, uočite kvadratnu zavisnosti centrifugalnog ubrzanja od ugaone brzine.