Magnetno polje

Lorencova sila

Ako želite da se detaljnije pozabavite svim parametrima i promenama kretanja naelektrisanih čestica u magnetnom polju, predlažem vam sledeću simulaciju u GeoGebri.

Primena Lorencove sile u akceleratorima čestica