Sistematizacija gradiva pomoću mapa uma

Nakon višegodišnjeg rada sistematizacije gradiva pomoću mapa uma, napravili smo izložbu učeničkih radova. Utvrđivanje gradiva pravljenjem mapa uma doprinelo je boljem postignuću učenika, lakšem pamćenju formula, kao i lakšem povezivanju fizičkih veličina. Tokom procesa izrade mape uma učenik koristi kako levu tako i desnu hemisferu mozka, razmišljajući kako o matematičkim operacijama tako i o bojama i umetničkom dojmu i logičkom sledu događaja. Pogledajte galeriju radova mojih učenika. 🙂

Mape uma 1.0 klasik

Mape uma 2.0 (3D interaktiv)