Merenje

Merenje fizičkih veličina podrazumeva upoređivanje sa usvojenom jedinicom mere te veličine.

U prvom razredu gimnazije, učićete merenje nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem. Ove animacije, pomoći će vam da lakše i bolje razumete kako se meri pomoću ovih uređaja. Izaberite uređaj i pokrenite animaciju.

Tabela osnovnih fizičkih veličina i definicija:

Tabela prefiksa:

Klikom na sliku ispod pokrenite simulaciju skale univerzuma. Videćete koliko smo mali naspram čitavog svemira, a koliko smo veliki u odnosu na mikrosvet. Uživajte!