Molekulske sile i agregatna stanja

Međumolekulse sile

Proučite pomoću simulacije kako dva molekula međusobno deluju. Uočite kada je privlačna sila maksimalna, a kada se javlja odbojna.

Fazni prelazi: agregatna stanja, temperaturna skala, promena unutrašnje energije i entropije pri faznom prelazu i metastabilna stanja.

Izučite fazne prelaze pomoću virtualne laboratorije:

Kapilarne pojave:

Viskoznost:

Podelite znanje sa prijateljima: