Učenje slova pomoću animiranog filma - pokretnog piktograma

Pogledajte ove interesantne animirane filmove! Deca će se oduševiti, a i odrasli ne ostaju ravnodušni!

“Konkretna slova jedne reči konstruišu jedan složeni piktogram, a taj je piktogram ikonička slika upravo onog bića ili stvari koju dotična reč imenuje. Kinetička metamorfoza piktograma, odnosno, animirani film, u kome su „anti-kaligrafska“ slova tek jedna međufaza, pretenduje da bude izraz likovnosti i arhetipskog karaktera ćiriličnog alfabeta.” – Autor: prof. Damir Malešev