Njutnovi zakoni kretanja

Rezultujuća sila - ko je jači?

Laboratorija sile i Njutnovih zakona

Ako ste ikada pokušali da pomerite orman pa niste uspeli, pogledajte zašto je to tako i koje sve sile tada deluju. Videćete i kako izgledaju grafici sile, brzine i ubrzanja.

Sila trenja izbliza

Zašto uopste postoji sila trenja? Kako ona izgleda na molekularnom nivou pogledajte na sledećoj animaciji.

Strma ravan

Zašto i kada će tela kliziti po strmoj ravni? Koja sila se razlaže a koje se slažu, pogledajte i sami.

Dinamika rotacije krutog tela