Šta su to vektori?

 

Da li ste znali da ste se igrali sa vektorima još kao mali dok ste pokušavali da otmete loptu drugaru u dvorištu? Gde lopta na kraju završi? Pa na onu stranu na koju je delovala jača sila! Vektori nisu ništa drugo neko oznake za jačinu te sile koju su fizičari izmislili kako bi lakše rešavali probleme. Ta oznaka nije ništa drugo nego najobičnija strelica. Dužina te strelice predstavlja intenzitet (jačinu sile), prava na kojoj leži je pravac delovanja sile, a sama strelica označava smer sile

 

Prva animacija prikazuje promenu pravca i smera vektora koji ne menja svoj intenzitet.

Crni vektor u drugoj animaciji predstavlja zbor plavog i zelenog vektora. Primetite da se početak crnog vektora uvek poklapa sa početkom prvog vektora, a njegov kraj sa krajem drugog vektora. To je osnovno pravolo sabiranja vektora.

Na trećoj animaciji vidimo više različitih načina sabiranja više vektora. Da li se uvek dobije isti rezultat? Nravno da da. Rezultat je prikazan zelenim vektorom R.

Pokrenite klikom na sliku aplikaciju koja će vas naučiti kako da sabirate vektore (slika levo) ili razlaćete vektora (slika desno):

Dodatni materijal sa vektorima možete naći OVDE.

Naučite razlaganje i sabiranje vektora pomoću simulacije

Za pokretanje ove simulacije neophodno je da imate instaliran Flash Player 8.