MIT ulaže milijardu dolara u koledž za AI

 

Još od početka buma AI (eng. artificial intelligence = veštačka inteligencija) januara 2010. godine, došlo je do nedostatka talentovanih AI programera i istraživača. Način da se to popravi je da se obrazuje više njih, a danas, MIT objavio je svoje ulaganje od 1 milijarde dolara za pokretanje novog koledža računarstva koji će trenirati novu generaciju programera za mašinsko učenje. Važno je da fakultet nije samo obuka AI veština. Umesto toga, on će se fokusirati na ono što predsednik MIT-a L. Rafael Reif naziva „dvojezičnost budućnosti“.
Pod tim, on podrazumeva studente u oblastima kao što su biologija, hemija, fizika, politika, istorija i lingvistika koji takođe znaju kako da primene mašinsko učenje na ove discipline. To su discipline koje neće izumreti uprkos dolasku veštačke inteligencije.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.