Klasična mehanika

Mehanika je prirodna nauka i njeni počeci sežu u doba p. n. e. Ona je najstarija grana fizike i njenim osnivačem smatra se Arhimed (287-212. p. n. e), poznat po Arhimedovom zakonu i “zlatnom pravilu mehanike”. U srednjem veku mehanikom su se bavili Leonardo da Vinci, Nikola Kopernik i Galileo Galilei, a u novom veku Isaac Newton, koji je postavio temelje moderne mehanike. 

Zadatak mehanike je da naučno objasni zakone kretanja i mirovanja kao i da iste primeni u svakodnevnom životu.

Mehanika obuhvata sledeće fizičke oblasti: merenje, vektore, kinematiku, silu, gravitaciju, statiku i zakone održanja. Odaberite oblast i zaronite u svet nauke.